Eftersom Picasso körs i ett hostingcenter kan även en enklare dator användas på din anläggning för att få tillgång till full prestanda.

Vi rekommenderar att du håller din PC eller Mac uppdaterad med den senaste versionen av Windows eller macOS samt Microsofts Remote Desktop Client (Fjärrskrivbord), dels för att ha maximalt skydd mot intrång och dels för att det ständigt arbetas på att göra dessa produkter snabbare & stabilare.

Stäng alltid av sessionsskrivare – skrivare som automatiskt flyttas med till hostingcentret när du kopplar upp dig – då dina skrivare redan finns tillgängliga centralt och det kan uppstå förvirring när samma skrivare kopplas fler än en gång.

Att skärmen släcks ned för att spara på ström när den inte används påverkar inte din tillgång till Picasso, men vi rekommenderar att du stänger av andra strömsparfunktioner på din dator och dess nätverkskort så att du alltid når Picasso direkt när du behöver det.

Den enskilt viktigaste komponenten hos dig är din router / brandvägg. Den är ansvarig för att upprätthålla en stabil & säker förbindelse mellan ditt nätverk och hostingcentret. Vi rekommenderar routern Cisco ASA5506. Det finns även andra bra produkter, men vi anser att Ciscon har en bra balans mellan pris och prestanda och vet av erfarenhet att den garanterar problemfri drift. Åt den kan vi även tillhandahålla konfigurationsinstruktioner som du kan ge din It-tekniker / leverantör. Alternativt kan vi mot en avgift hjälpa till med att konfigurera den åt dig.

Minsta skärmupplösning: 1450 x 900