Techotel Positiv Service
Vi åtar oss att alltid ge en positiv, snabb och effektiv service till våra kunder. Att alltid vara positiva och hjälpsamma. Vi arbetar med interna uppföljningssystem samt inställningen om att våra kunder alltid ska ha en positiv upplevelse efter att ha varit i kontakt med oss.

Ladda ner Techotel Positiv Service hostade kunder

Ladda ner Techotel Positiv Service kunder med egen server

Telefonsupport 24 timmar
                                               
En viktig del av vårt servicekoncept är vår telefonsupprt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Uppdatering och nya versioner
Löpande uppdateringar av Picasso ingår i licensavtalet.
Våra kunder får alltid den senaste versionen av systemet utan extra kostnad.

Driftsinfo
Har du problem med Picasso kan du närsomhelst besöka vår hemsida. Genom att klicka på DRIFTSINFO knappen till höger så kan du alltid se aktuell driftsstatus. 

Självhjälpssystem
Vi lägger stor vikt på att servicen av Techotels system uppfyller de högsta kraven som ställs i en bransch där verksamheten bedrivs dygnet runt och året runt.

Vårt servicekoncept är därför baserat på att våra kunder i mesta möjligaste mån kan hjälpa sig själva så att de mest ”kritiska” delarna av systemet fungerar även efter en eventuell driftsstörning.
Tack vare de inbyggda säkerhetsfunktionerna förlorar man inte den information som en gång sparats.

Se också våra FAQ här för svar på dina frågor innan du mailar eller ringer.

Snabbguide till telefonnummer
kl. 9.00-17.00: 
Systemfel och övriga frågor gällande systemet: maila eller ring supporten – gratis
Tlf. 08-506 614 00  
support@techotel2022.krabbedesign.dk

kl. 17.00-09.00:
Systemfel: Jour – utan kostnad
Övriga frågor gällande systemet: Jour – debiteras
Tlf. 070-518 92 97