PICASSO ONLINE ÄGARBOKNING

Ett praktisk redskap för semesteranläggningar som administrerar fritidshus eller lägenheter som ägs av privatpersoner men hyrs ut till allmänheten när ägaren själv inte är där. Modulen ger ägarna möjligheten att boka deras eget hus online inom de avtalade restriktionerna

På många platser i Danmark har både resorts och privatpersoner sett nyttan av att samarbeta kring tillhandahållandet av fritidshus.

Investering och drift
Privatpersoner investerar i ett specifikt fritidshus och blir således ägare av det. Semesteranläggningen erbjuder i gengäld att sköta driften, administrationen och inte minst uthyrningen av huset eller lägenheten. För dessa uppgifter så kan semesteranläggningen få en viss ersättning av hyresintäkterna. Ägaren får, utöver en del av hyresintäkterna, även rätt till att boka huset eller lägenheten gratis ett antal veckor om året.   

Ägarna bokar sina egna hus
För att underlätta administrationen av ägarnas bokning av det egna huset så har vi automatiserat det hela med Picasso Online Ägarbokning.
Ägaren får ett login som ger dem åtkomst till att kunna boka huset inom de avtalade restriktioner man kommit överens om.
 
Allt går via Picasso
Semesteranläggningen kan se bokningen i Picasso och huset eller lägenheten blir automatisk spärrad för andra att hyra under den bokade perioden.
Via CSS styling så har du möjlighet att få din online bokning att matcha den egna hemsidans design.  

Skriv till oss på info@techotel2022.krabbedesign.dk  om du vill veta mer om Picasso Online Ägarbokning.    

Tillbaka till översikten